heitse

Slechts enkele weken na het overlijden van Harry Voermans moet de Dorpsraad Heythuysen afscheid nemen van een tweede lid. Op 8 januari 2021 overleed Sjang Reijnen. Meer dan 15 jaar maakte hij deel uit van onze dorpsraad. Zijn speciale aandacht ging uit naar de buitengebieden die in hem een waardig vertegenwoordiger vonden. Wij zijn zeer erkentelijk voor zijn inzet hiervoor.

Op 25 december 2020 is overleden onze plaatsvervangend voorzitter en bezielend leider van de Dorpsraad Heythuysen Harrie Voermans. Hij maakte al van het begin af aan deel uit van de dorpsraad en wist steeds in goede en minder goede tijden een juiste sfeer te brengen met een warm hart voor Heythuysen. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.