Klik op "Actueel" voor het laatste nieuws !

 

Meewerken aan een leefbaar Heythuysen ? Meld je aan als lid van de Dorpsraad !!  (via de "contact"-button hierboven)

De Dorpsraad Heythuysen werd opgericht op 17 maart 2007. Statutair functioneert de dorpsraad als stichting sinds 23 november 2007. In veel kernen binnen de huidige Gemeente Leudal waren in de loop der tijden reeds dorpsraden opgericht, dit veelal ten gevolge van de fusies tussen gemeenten. De oorzaak dat in Heythuysen niet eerder een dorpsraad tot stand is gekomen moet gezocht worden in de overtuiging van de inwoners dat “het toch wel goed geregeld zou worden”, Heythuysen was met voorsprong de grootste partner. Ook de noodzaak van een Dorpsontwikkelingsplan (DOP) werd niet meteen onderschreven:” In Heythuysen was toch al alles?” Met het opgaan in de gemeente Leudal is echter voorgaande niet meer zonder meer van toepassing. Immers de grootste kern heeft niet automatisch het meest in de melk te brokkelen. Vandaar dat onder leiding en initiatief van Thomas Tan gekomen werd tot een Dorpsraad Heythuysen. Leden van het eerste uur waren: Thomas Tan, voorzitter; René Muijsenberg, secretaris; Harry Voermans, penningmeester.